PETICE ZA VETERÁNY

Petici podepsalo již 7043 lidí

Dle navrhované novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, má dojít ke zrušení stávajícího systému testování historických vozidel a tento má být nahrazen systémem novým, dle kterého agendu převezme stát a všechna historická vozidla bez výjimky budou muset absolvovat STK.

HROZÍ NÁM

  • Ze zákona bude odstraněno pověření FKHV k provádění obou stupňů testování. Sběratelé prostřednictvím svých spolků (klubů) ztratí možnost rozhodovat o problematice s tím související i možnost hájit své zájmy. Řešení veškeré problematiky v rámci našeho oboru přejde na státní správu.
  • Testování na historickou původnost přejde pod kontrolou státní správy (krajské úřady).
  • Všechna historická vozidla povinně na STK.
  • Přijdeme o možnost jedné RZ a tim jedné pojistky na více vozidel.
  • Vojenská historická technika nebude mít možnost používat RZ pro historická vozidla.
  • Prostředky získané z testování, sloužící k financování celého systému testování a podpoře spolkové činnosti (klubů) zůstanou u majitelů STK.

Celý rozbor návrhu novely zákona naleznete ZDE

Veškeré dokumenty k novele zákona naleznete ZDE

AKTUALIZACE k 2. 3. 2021

Po jednáních mezi Ministerstvem dopravy, poslanci a FKHV byl dohodnut kompromis v podobě, kdy vozidla by na místo současné prohlídky v odborné dílně navštívili STK jednou za 5 let. Tato kontrola by navíc proběhla v rozsahu úměrném typu a stáří vozidla. Současný systém testování by dle této dohody zůstal nezměněn.
Poslanci však tuto dohodu porušili, když 2. 3. podali pozměňovací návrh, který FKHV opět staví mimo zákon a systém testování na historickou původnost by měly převzít krajské úřady.
Stále tedy hrozí:

  • Ze zákona bude odstraněno pověření FKHV k provádění obou stupňů testování. Sběratelé prostřednictvím svých spolků (klubů) ztratí možnost rozhodovat o problematice s tím související i možnost hájit své zájmy. Řešení veškeré problematiky v rámci našeho oboru přejde na státní správu.
  • Testování na historickou původnost přejde pod kontrolou státní správy (krajské úřady).

Souhlasíte s tím, aby byl zachován stávající systém testování historických vozidel bez zásadních změn?